dijous, 14 de maig del 2009

Evolució: descobrint els orígens

Des d'aquest enllaç accedirem a una pàgina web que ens permetrà fer una visita rigorosa i cronològica de l'evolució.

Compta amb l'opinió de prestigiosos científics i estudiosos de la matèria.

Òbviament, totes les opinions han de ser enteses des del punt exacte on s'originen.