dilluns, 8 de març de 2010

Algues i flora marina


ALGUES I FLORA MARINA

El terme alga s'aplica als organismes de naturalesa vegetal, ja siguin d'aigua dolça o aigua salada, que no desenvolupen flors com ho fan les plantes vasculars terrestres i aquàtiques.
La majoria de les algues són capaces d'elaborar substàncies orgàniques a partir del diòxid de carboni (CO2) i de substàncies inorgàniques dissoltes a l'aigua. Aquest procés -anomenat fotosíntesi- es compleix a través de la clorofil·la, un pigment verd present en les cèl lules, que actua transformant l'energia lluminosa en energia química. Les sals i altres substàncies nutritives poden ingressar per qualsevol punt del seu cos.

FUNCIÓ DE LES ALGUES A LA NATURALESA

Les algues ocupen la primera baula de la cadena alimentària en l'ambient aquàtic. Són productors primaris capaços d'elaborar substàncies orgàniques a partir de substàncies inorgàniques, transformant l'energia lluminosa que prové del sol en energia química ..
Les algues que formen part del fitoplàncton són aquelles que viuen lliures a la massa d'aigua. Elles serveixen d'aliment al zooplàncton, del qual després es nodreixen diferents tipus de carnívors. Aquest cicle es tanca per acció dels fongs i bacteris que descomponen la substància orgànica en elements i compostos inorgànics.