dimarts, 25 de maig del 2010

El Canal de Panamà


El canal de Panamà es va començar a construir el 1878 i es va inaugurar el 15 d'agost de 1914. Situat en el punt més estret entre l'oceà Atlàntic i l'oceà Pacífic, ha influït considerablement en el comerç mundial, i ha impulsat el creixement en països desenvolupats, en haver proporcionat una via curta de trànsit i d'un cost relativament baix entre els dos grans oceans. Per exemple, un vaixell bananer que surt d'Equador en direcció a Europa s'estalvia una distància de prop de 8.050 km.
Des de la seva obertura, el Canal ha proporcionat un servei de trànsit de qualitat a més de 700.000 vaixells. Tot i que últimament hi ha hagut un creixement en el nombre i la grandària dels vaixells que hi transiten, el temps total de permanència d'un vaixell en aigües del Canal segueix sent poc menys de 24 hores.
El canal de Panamà es troba situat entre el Golf de Panamà, dins de l'oceà Pacífic, i el mar Carib a l'Atlàntic. La forma sinuosa de l'istme de Panamà fa que el recorregut del canal travessa de sud-est (al Pacífic) al nord-oest (a l'Atlàntic). Per evitar tota confusió, les autoritats del canal classifiquen els trànsits en dos categories: direcció nord (del Pacífic a l'Atlàntic) i direcció sud (de l'Atlàntic al Pacífic).
El canal pot acollir vaixells de diferents mides, des de iots privats fins a grans naus mercants. Els grans vaixells dissenyats prenent el Canal de Panamà com a patró, prenent la restricció de màxima amplada admissible, són anomenats Panamax. En terme mitjà, el viatge creuant aquest canal per a un vaixell de càrrega dura unes nou hores. El 2008, 12.850 naus van prendre el canal, transportant un total de 198 milions de tones de càrrega.
El canal consisteix en dos llacs artificials, un cert nombre de canals adaptats a la navegació, canals artificials i tres conjunts de rescloses. Un llac artificial suplementari, el llac Alajuela, serveix de dipòsit d'acumulació d'aigua per al canal.
Les parts més espectaculars del canal són les rescloses. Aquestes són molt grans, amb 33,53 metres d'amplada i 304,8 metres de longitud utilitzable. La profunditat disponible varia, tot i que la profunditat mínima és de 12,55m. Cada càmera entre rescloses pot reomplir-se de 101.000 metres cúbics d'aigua. L'aigua entra per gravetat gràcies al vessament d'aigua amb uns conductes a cada càmera.
El trànsit total després de l'entrada del canal a la costa Pacífica fins a la costa Atlàntica és de 76,9 km. i cobreix un desnivell de 26 m.