dilluns, 24 de maig de 2010

Els transports marítims
El transport marítim és l'acció de portar persones (passatgers) o coses (càrregues sòlides o líquides) per mar d'un punt geogràfic a un altre a bord d'un vaixell amb un interès econòmic.

El transport marítim, en l'àmbit mundial, és la manera més utilitzada en el comerç internacional. És el que suporta major moviment de mercaderies, tant en contenidor, com granels secs o líquids.

Tenint en compte que el planeta Terra està cobert per aigua en les seves dues terceres parts, l'home ha buscat la manera de viatjar sobre l'aigua. Així l'aigua ha unit diverses parts del globus terraqui perquè els vaixells hi naveguen.

El transport de persones per via marítima ha perdut molta de la seva importància a causa del desenvolupament de l'aviació comercial. Subsistint de manera significativa només en dos àmbits: les travesses curtes (petites distàncies entre illes o dues ribes d'un riu) i els creuers turístics.

El transport marítim és, per la seva naturalesa, internacional encara que existeix el cabotatge al llarg de les costes d'un país.