dilluns, 14 de juny de 2010

Les anguiles elèctriques
L'anguila elèctrica (Electrophorus electricus), també anomenada trèmol, temblador, pilaké o morena, és un peix de la família dels gimnòtids que pot emetre descàrregues elèctriques de fins a 600 volts (la electricitat de casa vostra és d'uns 225 volts!!) a partir d'un grup de cèl·lules especialitzades; poden fer servir les descàrregues elèctriques per caçar preses, per defensar-se dels predadors i per comunicar-se amb altres anguiles.

Les anguiles elèctriques no són veritables anguiles, les classificacions han variat, posant de vegades en la seva pròpia família, Electrophoridae. Avui se les considera generalment emparentades amb Gymnotus, coneguts com "peixos ganivet", "peixos ratolí" o "Morenita"; igual que aquests, són voraços predadors. Són natives d'Amèrica del Sud, on es troben en estat natural a les conques del riu Amazones i el Orinoco; habiten zones d'aigües calmes, preferint els llits llimosos, rierols i zones pantanoses, on els exemplars juvenils poden capturar els petits invertebrats que componen la seva dieta.

La similitud amb l'anguila està donada sobretot pel seu cos fusiforme i llarg, de fins a 2 metres i mig i 20 quilograms de pes, cobert per una pell de color gris verdós desproveïda gairebé completament d'escates. El cap és aplanat i la boca gran, amb una filera de dents còniques a cada mandíbula. No presenta dimorfisme sexual apreciable.

Els òrgans elèctrics estan ubicats a la zona ventral, i consisteixen en tres parells diferenciats empleats amb finalitats diferents; estan formats per milers de electròcits connectats en sèrie. Un parell, anomenat òrgan de Sachs, produeix descàrregues de baix voltatge (al voltant de 10 V), emprades per detectar possibles preses i comunicar-se amb altres gimnòtids, el peix compta amb nombrosos nòduls receptors distribuïts de manera irregular sobre la pell per percebre les emissions de aquest tipus. Els altres dos parells, anomenats òrgans de Hunter, produeixen descàrregues fins a 50 vegades més potents, amb les quals l'anguila atonta les seves preses o potencials predadors. Pot mantenir la producció de descàrregues durant períodes de fins a una hora.