dilluns, 12 d’abril del 2010

Mes d'abril. Tema: Contaminació de les aigües

En aquest mes d'abril ens centrarem en el tema de la contaminació de les nostres aigües, en el sentit més ampli de la paraula. Ens informarem al respecte de qualsevol tipus de contaminació que afecti les aigües del nostre planeta, ja siguin aigües marines o aigües continentals.