dilluns, 21 de març de 2011

LA PATUM 3

Us oferim més informació sobre la Patum.

Patum de Lluïment

Té lloc el dijous i el diumenge de Corpus a les dotze del migdia. Abans, a les deu del matí te lloc una engegada de coets per tal de despertar i avisar la població de l’anada dels músics a buscar els Administradors a casa seva i de la Missa Major a les onze.

En aquesta hi participen totes les comparses amb l'excepció del Plens. Així doncs actuen successivament i seguint el mateix ordre: els Turcs i Cavallets, les Maces, les Guites, l’Àliga, els Nans Vells, els nans Nous, els Gegants, i per acabar hi ha Tirabols. Actuant totes elles un sol cop.

Patum Completa

Té lloc el dijous i el diumenge de Corpus a dos quarts de deu del vespre. Hi participen els mateixos entremesos que al matí, però en comptes de fer-hi només una actuació en fan quatre. Després de la segona i la quarta actuació tenen lloc els Plens. Al final, torna a haver-hi Tirabols.

Participants de la Patum completa

Comparsa

Integrants

Tabal

1

Turcs i Cavallets

8

Maces

8

Àngels

2

Guita Grossa

6

Guita Xica

6

Àliga

3

Nans Vells

4

Nans Nous

4

Gegants

16

Vestidors de Plens

22

Plens

100

Acompanyants de Plens

100

Total

280

Nota: els plens es renoven després de cada salt, la qual cosa implica la participació de 200 persones més (100 Plens i 100 Acompanyants)